Login

Velkommen til Holmenes Grundejerforening

Dette er en hjemmeside der kort oplyser de praktiske informationer omkring Holmenes Grundejerforening.

Den daglige og primære kommunikation går gennem foreningens Facebookside som du kan tilmelde dig her:

https://www.facebook.com/groups/1694878260812796/

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående her gamle artikler inden kommunikationen gik over til Facebook!

 

Referat af Generalforsamling 2024-02-27

Generalforsamling i Holmenes Grundejerforening 2024

Dato: Tirsdag 27/2-2024 kl. 19:30

Sted: Hos Alice Riviere Odgaard, Horsevænget 9

Tilstede:

Bestyrelsen: Alice, Rikke Z, Rikke L og Heidi

Grundejere: Ingen

 

Dagsorden:

 • Velkommen
 • Valg af dirigent og referent
  • Heidi blev valgt til dirigent
  • Alice blev valgt til referent

       

 • Formandens beretning om det forgangne års aktiviteter
  • Rikke (Formanden) gennemgik årets beretning
   • Året startede med fastelavnsarrangement. Det var godt besøgt og der blev delt 60 slikposer ud.
   • Havevandring i start juni. Der var 15-20 personer. Det var en hyggelig gåtur rundt i haverne med gartneren Jørgen.
   • Sankt Hans blev aflyst pga. afbrændingsforbud.
 • Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  • År 2023 har givet et positivt resultat på 1102,82 dkr.
  • Foreningens kassebeholdning er: 48.113,19 dkr.
  • Alice (Kassereren) oplyser at der skal bruges flere penge på arrangementer. Foreningen har mange penge, og de skal gerne bruges til medlemmernes fordel.
  • Regnskabet er vedhæftet referatet.
  • Regnskabet er revideret og godkendt af Morten Thellefsen
 • Kontingent fastsættes
  • Det er besluttet at fastholde et kontingent på 100 kr. pr. år pr. husstand
 • Bestyrelsens og indkommende forslag
  • Det foreslås at der laves en Holmenes børnedag sammen med loppemarkedet evt. i juni. Og så en særskilt sommerfest i stil med det der blev afholdt i 2023.
  • Bestyrelsen opfordrer til, at hvis der er nogen som ønsker at afholde et arrangement i grundejerforeningen, der fremmer fællesskabet, kan der anmodes om finansiering.
  • Der blev på generalforsamlingen forslået rødvinssmagning og julemarked.
 • Valg af bestyrelse (2-årig periode), suppleanter og revisor til det kommende år
  • Casper og Jonatan trækker sig desværre fra bestyrelsen. Bestyrelsen takker for denne gang.
  • Rikke L, Lars og Alice er ikke på valg i år
  • Rikke Z og Heidi er valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode
  • Morten er genvalgt som revisor
  • Der er ingen suppleanter i bestyrelsen
 • Eventuelt
  • Der opfordres til at bestyrelsen får udsendt flyer i år.
  • Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne kommer med input til arrangementer
  • Bestyrelsen søger suppleanter